hem <== hb MELOTON musik och röst

 
Musicera-serien
Copyright © hb MELOTON musik o röst och DART / SU 1996-1999


Installationsanvisningar (nerladdning):
  1. Packa upp den hemladdade Musicera-installationen genom att starta programfilen MusicIns.exe. Då får du tillfälle att packa upp installationspaketet i valfritt temporärt bibliotek på din dator.
  2. Leta upp och starta sedan installationsprogrammet Setup.exe där den packats upp.
  3. Välj översta alternativet: Full - Install all files när installationsprogrammets dialogbox visas. Du har möjlighet att välja ett annat installationsbibliotek än det föreslagna (C:\MUSICERA), men vi rekommenderar att du, om möjligt, använder det föreslagna för att undvika problem vid tilläggsinstallationer etc.
  4. Installationen genomförs nu. Bekräfta förslaget att skapa en programgrupp med startikoner i Startmenyn/Programhanteraren.
  5. Kvittera meddelandet att installationen är klar.

Att komma igång:
OBS – för system nyare än Windows 98:
Musicera bygger ju på s.k. 16-bitars-teknik (en 16-bitarsversion av Mulimemedia Toolbook). Detta betyder att problem kan uppstå på de nyare systemen (Windows 2000 och XP) - ibland troligen i kombination med vilken hårdvara och drivrutiner som används för midi- och ljudhantering.
Vi har framgångsrikt installerat och kört Musicera även på nyare XP-system, men vi har även fått rapporter om problem.
I Windows XP:
... är det oftast nödvändigt att starta om datorn efter installationen. Om det därefter fortfarande skulle vara problem att starta de sk ToolBook-filerna (med efternamnet .TBK - via den sk Runtime-motorn som installerats i en mapp under Windows-mappen) kan du tvingas göra följande: