hem <== hb MELOTON musik och röstPresentation av logopedens erfarenheter:
Eva Lundälv utbildade sig på 70-talet till lärare i engelska och franska, något som resulterade i filosofie magisterexamen 1972. Hon har viss undervisningserfarenhet från högstadiet, motsvarande två läsår. I stället för pedagogisk påbyggnad gick Eva logopedutbildningen i Stockholm och utexaminerades 1974. Efter grundexamen har Eva Lundälv uppgraderat sin utbildning med magisterexamen i logopedi 1999, och via enstaka kurser har hon ytterligare 93 akademiska poäng i ämnen som neuropsykologi, psykoterapeutiskt förhållningssätt, forskningsmetodik och neurolingvistik m m. Eva har påbörjat viss forskningsverksamhet inom barnhabilitering och har skrivit en masteruppsats om sambandet mellan verbal dyspraxi och handmotorik hos barn och ungdomar med funktionshinder.
Hennes logopederfarenhet omfattar främst barnlogopedi, men även rehabilitering av barn, ungdomar och vuxna med förvärvade hjärnskador, och med barn, ungdomar och vuxna inom barn- och ungdoms- samt vuxenhabilitering. De frågeställningar Eva Lundälv har mest erfarenhet av är dyslexi, oralmotorik, ät- och matningssvårigheter samt dysfagi och dyspraxi och språkstörningar hos barn. Förutom dessa huvudsakliga arbetsuppgifter har Eva Lundälv också under flera år arbetat med intensivbehandling av stamning hos vuxna och verkat som lärare i talteknik vid Scenskolan (nuv. Teater- och Operahögskolan) i Göteborg under 5 år, och hållit röstkurser för företag med personal med röstkrävande uppgifter, t ex nyhetsjournalister inom radio och TV.
Som logoped har Eva Lundälv alltid varit intresserad av undervisning och har haft uppdrag som timlärare vid logopedprogrammet vid Göteborgs Universitet sedan 1980, bl a vid kursen i dyslexi och som ansvarig för habiliteringsmomentet. Aktuella undervisningsinsatser är praktisk handledning av logopedstudenter i egen röstträning. Eva Lundälv har också handlett sju magisteruppsatser i logopedi, samt utfört yrkeshandledning av logopeder inom barn- och vuxenhabilitering i olika delar av landet.
Eva Lundälv har tagit initiativ till, och medverkat vid införandet av nya behandlingsformer för barn och vuxna med oralmotoriska svårigheter, och med kunskaper inhämtade på plats i Argentina och USA hållit egna kurser främst för habiliteringspersonal. Eva har medverkat vid kurser i orofacial regulationsterapi hållna i Sverige av två läkare från Argentina.
Sedan 2001 har Eva Lundälv bedrivit egen verksamhet på heltid efter att ha frilansat på deltid sedan 1981. Verksamheten har främst omfattat uppdrag inom habiliteringsorganisationer runt om i landet, i form av kliniskt arbete med patienter och familjer med frågeställningar som kommunikationsutredning, dyslexi, oralmotoriska svårigheter eller matningsproblem/dysfagi, samt grav språkstörning.
Eva har speciell kompetens inom dyslexiområdet, och har stor erfarenhet av utredningar av barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
2017-11-28